Dit naturlige valg til forebyggelse og behandling af sygdomme

Urtemedicin

Mennesker har benyttet urter siden tidernes morgen. Så længe der har været mennesker på jorden har urter været benyttet som medicin. I alle kulturer over hele jordkloden, har primitive folkeslag benyttet sig af planternes helbredende egenskaber. Det er faktisk først indenfor de sidste 100 år man er gået bort fra naturlige lægemidler og er begyndt at fremstille syntetiske lægemidler.Urtemedicin på Thy

Efter min mening er det en alvorlig fejltagelse at erstatte naturlige medicinske stoffer med syntetisk fremstillede stoffer. Ikke alene fremstilles medicinen syntetisk, der benyttes også selektivt specifikke medicinske stoffer. Isoleret set, virker ét specifikt stof hurtigt, men egentlig helbredelse er der ikke tale om.

I en plante er der ca. 3500 forskellige æteriske stoffer, som gør at planten virker. Det kan virke som mange stoffer at indtage på én gang, men det er lettere for kroppen at genkende en plante i sin naturlige helhed. Sygdommen ledes ud af kroppen, i stedet for at sygdommen tildækkes og føres længere ind i kroppen.

Mennesket er skabt til at leve i harmoni med naturen.

Kroppen er designet til at håndtere naturlige virkemidler. Vi er udstyret med et stofskifte, som er i stand til fuldstændigt at omsætte naturlige plantestoffer. I det øjeblik kroppen udsættes for kemiske stoffer opstår altså en stofskiftebelastning, som på sigt leder til flere sygdomme.

Når alt er normalt bruger kroppen ca. 60-70% af sine ressourcer på indre rengøring – . Det vil sige, at kroppen bruger over halvdelen af energien på at gøre noget ved affaldsstoffer der opstår som en normal del af stofskiftet. Kommer ukendte udefra tilførte kemiske stoffer må kroppen for alvor arbejde. Mangler kroppen næringsstoffer, kan den ikke håndtere den påkrævede indre rengøring.

Ved 45 års alderen anslås det, at vi har været i kontakt med ca. 280.000 forskellige kemiske substanser. Vores krop er ca. 5 millioner år gammel. Den er slet ikke klar til at konsumere alle de nye fødevarer, den nye teknologi, de nye stimulanser og den nye medicin. Hvis kroppen skal udvikle et forsvar mod alt det nye, er vi klar om ca. 5 millioner år.

Sygdom opstår når noget forstyrrer kroppens balance.

Dette “noget” kan være indefra kommende stofskifterestprodukter, som ikke udrenses godt nok. Der kan også være tale om udefrakommende mikroorganismer eller påvirkninger. Sygdom er altså et udtryk for kroppens forsøg på at skille sig af med det der forstyrrer.

Der er først tale om en egentlig helbredelse i det øjeblik kroppen selv får skubbet irritationsmomentet ud. Det tager tid, men med de rette naturlige stimuli er det det mest skånsomme og bivirkningsfrie – og i længden den mest holdbare løsning.

Ja tak, min krop skal også have de bedste muligheder