Dit naturlige valg til forebyggelse og behandling af sygdomme

Traume Forløsning – Cellular Release Therapy

Hvad er Cellular Release Therapy®, på dansk Cellulært Traume Forløsning?

Metoden er udviklet af Anne DeChenne Drucker, og forkortes til CRT®

CRT® er en yderst skånsom men stadigt kraftfuld terapiform, der bruges til at rydde op i, og forløse alle former for traumer og uløste oplevelser, fastlåste tanke- og handlemønstre, negative følelser, kroniske smerter og dybe overbevisninger.

 

Vi lærer af vore oplevelser

Når vi er børn, skal vi lære alt.

Vi kommer ind i verden med en blank harddisk, og især i de første 7 leveår
tillærer vi os vore færdigheder ved at observerer og kopiere
de mennesker vi omgås.

Det gælder også vaner, tanke- og handlemønstre.

Hvor mange af os går ikke rundt med en overbevisning, som i bund og grund er noget vi har adopteret fra en anden?

F.eks.: En edderkop kravler fredligt rundt på væggen. Din mor ser den, og skriger højt indtil din far kommer og fjerner den.

Din konklusion: Edderkopper er farlige, og når jeg ser én skal jeg gå i panik.

Eller et andet eksempel: Du vokser op i et misbrugshjem, og er vidne til at din mor får tæsk af din far.

Din konklusion: Mænd drikker sig fulde. Kvinder skal finde sig i at få tæsk.

 

Følelsesmæssige traumer

Vi lever desværre i en verden, hvor det ofte ikke er okay at føle bestemte følelser og bestemt ikke okay at udtrykke dem.

Vi lærer at skjule vores virkelige følelser, undertrykke dem og nogle lærer endda at medicinere følelserne med mad, alkohol, eller anden tvangsmæssig adfærd.

På den måde bliver de traumer vi oplever levende begravet – medmindre vi beslutter, at vi vil helbrede dem.

En undersøgelse, der blev udført i 1990’erne i Kaiser Permanente, fandt sammenhæng mellem barndomstraumer og alvorlige medicinske tilstande og fortsat traume i voksen alder. 

Traumatiske oplevelser er belastende i sig selv, og fører til et nervesystem som konstant er i alarmberedskab. Den tilstand vi også kalder Stress.

 

CRT® er regressionsterapi

Ordet regression kommer af det latinske ord regressio, og betyder tilbageskridt. I dette tilfælde, at bevæge sig tilbage i tid, for på den måde at finde og forløse selve årsagen til nutidige problemer.

Problemerne du kan have et ønske om at ændre kan være:

  • bestemte vaner,
  • tanke- og handlemønstre,
  • følelser (f.eks. mindreværd eller ensomhed)
  • overbevisninger (de er ofte ubevidste)
  • straf af dig selv eller andre,
  • kroniske smerter,
  • stress ( også PTSD),
  • problemer med relationer til andre eller dig selv,
  • fobier

som er opstået efter en bestemt oplevelse i dit liv.

Hvorvidt du bevidst kan huske en begivenhed er faktisk ikke vigtig, fordi CRT® giver dig mulighed for at få adgang til, og arbejde med det underbevidste sind, der indeholder alle minderne fra alle livsbegivenheder – uanset hvornår oplevelsen fandt sted.

Denne måde at arbejde med underbevidstheden betyder også, at du ikke skal gennemgå og opleve dine traumer på ny under terapien. Det er her CRT® for alvor skiller sig ud og gør terapien til en særlig god teknik for klienter med PTSD.

 

Den første CRT®-session

er altid en gennemgang og vurdering af livshændelser, livsspørgsmål, forhold og hvad du specifikt identificerer som emner, du gerne vil løse.

En væsentlig del af helingsprocessen er at blive bevidst om hvad der i dit liv har bragt og i øjeblikket bringer dig smerter (fysiske såvel som psykiske).

Det vil give os muligheden for, at vi i samarbejde kan adressere og fjerne den energimæssige påvirkning af de traumatiske oplevelser.

 

Jeg anbefaler, at du laver en traumeliste på forhånd.

En traumeliste indeholder de hændelser, som du kan huske har påvirket dig. Også de hændelser du synes du er kommet over.

Du skal formulere hændelserne som oplevelser.

F.eks.:

Oplevelsen af at mor skældte mig ud da jeg spildte mælken.

Oplevelsen af at hele klassen grinede af mig fordi jeg sagde noget forkert i historietimen.

Oplevelsen af …..……hvad som helst!

Ingen tanker, følelser, oplevelser eller overbevisninger er forkerte. Heller ikke selv om du har fået at vide, at tingene ikke helt var som du oplevede det.

Har du oplevet seksuelle overgreb, skal du ikke skrive dem på listen. Det er hændelser som vi tager fat på i en session helt for sig selv.

Det kan spare tid, hvis du sender listen til mig på mail inden sessionen.

Typisk begynder vi at lave clearing i den første session, hvis det er relevant. Efterfølgende sessioner involverer en samtale hvor du opdaterer mig om, hvad du har bemærket siden sidste session, og hvilke nye ting, du gerne vil have adresseret, efterfulgt af mere clearing, hvor det er relevant.

 

CRT® er hypnoseterapi.

Under selve clearingprocessen er du i en dybt afslappede tilstand, som kan minde om søvn.

For at du ikke hele tiden skal bryde trancen etableres “Ja” og “Nej” fingre i starten af ​​sessionen. Når det er gjort beder jeg om tilladelse fra din underbevidsthed til at befri og slippe uløste begivenheder.

Når tilladelsen er modtaget, instruerer jeg underbevidstheden om at fjerne den negative ladning som opstod fra begivenheden og som er med til at definere hvordan du har det i dag.

 

Som terapeut sætter jeg en stor ære i at få fat i de dybeste blokeringer, samtidig med at jeg hele tiden tager udgangspunkt i dig, og hvad du er klar til at ændre.

Jeg vil aldrig forsøge at ændret noget, som du ikke er klar til.

De følelser, oplevelser og/eller overbevisninger vi tager fat på, er altid defineret af dig. Og det mest fantastiske er, at du ikke behøver at vide hvorfor du har det, som du har det.

Det kan ændres alligevel.

Den mest styrkende erkendelse vi kan komme til er, at vi må tage ansvar for vores eget liv.

CRT® gør dig i stand til at gøre noget ved dine traumer, i stedet for at fortsætte med at føle dig som offer for det som skete.

Minderne om traumerne vil stadigt være der, de vil bare ikke påvirke dig negativt længere. Og det er godt.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig med dit indre arbejde.